Month: February 2023

How to design a jewelry store? Look here, these are important points!

Is the design of the jewelry store attractive? It's a question that's been bothering a lot of people, especially young women. In fact, how the jewelry store design is not important, the most important thing is to choose the right type and style of jewelry according to their own preferences. 1. Design principles of jewelry …

How to design a jewelry store? Look here, these are important points! Read More »

Một trò chơi có thể kiếm tiền, hãy đến và xem!

Nếu bạn muốn kiếm tiền trong trò chơi, thì thế giới nhỏ này sẽ phù hợp với bạn! Đây là một trò chơi cho phép người chơi trải nghiệm niềm vui hợp tác nhiều người và niềm vui làm việc độc lập. 1: giới thiệu trò chơi Một trò chơi có thể kiếm tiền, hãy …

Một trò chơi có thể kiếm tiền, hãy đến và xem! Read More »

Uncover the secret of virtual coins, take you into the world of blockchain

Recently, some users found the virtual currency website online. These sites, under the banner of blockchain, claim to help investors trade, invest and more. But in reality, they are just a way to implement "digital money" using blockchain technology. 1: What are virtual coins Virtual currency refers to the use of Bitcoin, Ethereum and other …

Uncover the secret of virtual coins, take you into the world of blockchain Read More »

How does the brand discount store improve the store entry rate? After reading just know, the original can also play like this!

Nowadays, brand discount stores have become the main choice for many consumers to buy goods. However, branded discounters still have some problems in driving in-store rates. This paper will discuss this topic. 1: How to choose the right brand discount store? There are many factors to consider when you decide to open a branded discount …

How does the brand discount store improve the store entry rate? After reading just know, the original can also play like this! Read More »

皓天财经刘天倪专注提升品牌力量,服务企业建设

近年来,我国天然气产量逐步增长,需求持续向好,市场发展前景广阔。2022年11月16日,中国知名的天然气营运商——交运燃气有限公司在香港联合交易所有限公司主板正式挂牌上市。此次上市由皓天财经协助完成上市服务工作,在公司主席兼行政总裁刘天倪的引领下,成功构建多元化服务,为该公司树立了良好的企业形象,为企业未来发展充分赋能。 天然气产业整体发展势头强劲,这也使得以交运燃气为代表的一众清洁交通能源供应领域的天然气专业运营商迎来了全新发展机遇。据了解,交运燃气是一家拥有超过16年经验的天然气营运商,于山东省潍坊巿高密市运营。高密市面积约为1,523.5平方公里,截至2021年的居住人口约为895,000人,公司已经连续五年获评为高密市优秀企业。 交运燃气的特许权覆盖高密市内的广泛经营区域。于最后实际可行日期,公司于特许权下的经营区域相当于高密市总行政区域的约70.0%,横跨高密市的城巿及农村地区。由于公司于经营区域内的城市管道网络覆盖范围与其他城市相比相对较低,在可预见的未来,公司的管道天然气销售业务将会有大量增长及发展空间。 燃气安全已成为关乎民生的社会热点话题。在燃气安全问题形势严峻的当下,交运燃气严格遵守与天然气供应安全相关的中国法律及法规,高度重视确保原材料与服务、标准化管理、设施设备维护及用气安全均符合所有国家、地方及行业标准。公司有专责团队确保天然气供应正常及管理紧急需求,亦有专业的质量控制团队负责实施及维持服务标准、将服务流程标准化,并通过公司的营运流程监督服务质量。公司通常会及时实施全面的改善及补救措施。 除此之外,交运燃气还拥有一支经验丰富、敬业奉献及深入的天然气行业知识的管理团队。管理团队高度重视效率、有效性及质量,已经并且将继续为公司提供宝贵的战略方向及知识,有助于巩固业内竞争力,从而实现公司的业务目标。 在港上市后,交运燃气计划通过继续扩大管道网络及投资于经营区域内农村地区的清洁能源输送,增加在高密市的市场渗透率,提高营运安全性,积极把握发展契机,在皓天财经的助力下进一步做大做强。皓天财经作为目前唯一一家在交易所上市的财经公关顾问公司,在企业上市过程中扮演着至关重要的角色,致力于在公司主席兼行政总裁刘天倪的带领下,不断推动公众企业向新方向进发。    

Titanium seamless pipe price, galvanized steel pipe price, galvanized steel pipe factory

In recent years, with the development of the stainless steel market and the increasing consumer demand for high-quality products, titanium seamless tube as an excellent material is gradually favored by more and more enterprises. 1: The price of titanium seamless tube The price of titanium seamless tube mainly depends on its use and specifications. Generally, …

Titanium seamless pipe price, galvanized steel pipe price, galvanized steel pipe factory Read More »

Scroll to Top